Home > articulos en español, Artikelen in het Nederlands > Oorlog met Venezuela dreigt – Guerra entre Venezuela y Holanda a la vista

Oorlog met Venezuela dreigt – Guerra entre Venezuela y Holanda a la vista

door Roy Klopper, Telegraaf 1 april 2010

DEN HAAG –  Defensie houdt er serieus rekening mee dat ons land in oorlog raakt met Venezuela omdat dit land een oogje heeft op ’onze’ Antillen.

La Haya- La defensa lo tiene en cuenta seriamente que nuestro país (Holanda) se encontrará en una guerra con Venezuela. Eso es porque Venezuela ha puesto los ojos en ´nuestra´ Antillas .

Het door de ultralinkse president Hugo Chavez geleide buurland van onder meer Curaçao, Bonaire en Aruba is volgens experts van de ministeries van Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking een ’opstandige speler in een kwetsbare regio’.

Según los expertos de la cancillería, del ministerio de Defensa y el ministerio del Cooperación al  Desarrollo, el país con el líder ultra-izquierda Hugo Chávez, es un ´jugador rebelde en una región vulnerable´. Venezuela es el país vecino de Curazao, Bonaire y Aruba.

„De veiligheid van het Koninkrijk en in het bijzonder de Benedenwindse Eilanden kan in het gedrang komen”, zo waarschuwen de departementen in de deze week gepresenteerde Verkenningen, die een leidraad moeten vormen voor de toekomstige Nederlandse defensiepolitiek.

“La seguridad del Reino (de los Países Bajos) y en especial las Islas de Sotavento, puede correr riesgo”, así avisan los departamentos esta semana en la ´Exploración´( http://www.defensie.nl/organisatie/defensie/verkenningen/). El informe debe ser la guía para la política de defensa Holandesa del futuro.

In het rapport staat onomwonden dat ons land ’rekening moet houden met de noodzaak om de militaire presentie in de Antilliaanse regio te versterken’. Niet eerder speculeerde ons land in een officieel ambtelijk rapport zo openlijk over de mogelijkheid van een gewapend conflict met Venezuela.

El informe dice explicito que nuestro país ´tiene que contar con la necesidad de esforzar la presencia militar en la región de Antillas´. Nunca antes ha especulado el país nuestro, de forma tan abiertamente, en un reporte oficial gubernamental sobre la posibilidad de un conflicto abierta con Venezuela.

Op scherp

Con atención

Vooral een lange dictatuur van Chavez zal de zaak op scherp zetten, zo voorspellen de departementale experts: „De verhoudingen in de regio kunnen dan de komende decennia onder druk komen te staan, mede door de strategische ligging van de Antillen.”

Sobre todo la dictadura extendida de Chávez provocará un conflicto, dicen los expertos del departamento. “las relaciones en la región pueden quedarse bajo presión en las decennias que vienen, parte por la posición estratégica de las Antillas”.

Voorlopig verwachten deskundigen nog geen aanval, maar op de toekomst zijn ze minder gerust: „Die mogelijkheid kan niet geheel worden uitgesloten.” Ze memoreren dat Chavez niet alleen toenadering zoekt tot bedenkelijke regimes als van Iran en Cuba, maar ook tot terroristische groeperingen zoals de Colombiaanse FARC.

Por el momento los expertos no esperan un ataque, pero del futuro no están seguro. “La posibilidad no estará excluido por completo”. Ponen bajo la atención que Chávez busca la cercanía no solo de régimen dudosas como Irán y Cuba, sino también de grupos terroristas como las FARC Colombiano.

Om die reden is het volgens de ministeries absoluut noodzakelijk dat ons land een flinke militaire rol blijft spelen in de Caribische regio. De marine en landmacht opereren onafgebroken vanaf Curaçao en Aruba.

Por las razones mocionadas, es necesario absolutamente que nuestro país tome un papel militar fuerte en la región Caribeño, según el ministerio. La marina y el ejército de la tierra operan sin parar de Curazao y Aruba.

Voor het hele rapport zie: Einrapport Verkenning

Por todo el reporte completo (en Holandés): Verkenning

Advertisements
 1. Emily tent
  April 2, 2010 at 12:49 am

  Chavez es un absoluto imbecil y lunatico, con grandes problemas al interior de su propio pais, como el problema inmenso que ahora tiene con el agua, el solo esta pensando en, contra quien establecer una guerra, tiene una sed de sangre impresionante…este hombre, contra Colombia, no hace mas que probocar al presidente Uribe, quien lo ignora, y ha ignorado por mucho tiempo, de otra manera ya habria una guerra entre lo dos paises, sugiero a los Holandeses hacer lo mismo, esten alerta, pero no le presten atencion a este lunatico, desfachatado que hasta reencarnacion de Bolivar se cree….su pais is way ahead too civilized…para bajarse al nivel de este hombre tan primario…

  • Tessa Marsman
   April 2, 2010 at 1:43 pm

   Lo que pasa querida escritor es que eso es una guerra mediática. Mi país (Holanda) está diciendo que esperen una posible guerra porque están parte de un bloque que está en contra de Venezuela. Entre otros la OTAN. ¿Y porque están en contra de Venezuela? Pues, porque es una amenaza a sus intereses económicas. Muchos holandeses ni si quiera están interesados en las Antillas (ojo: no digo que soy uno de ellos). Que todavía nos metemos con estas islas es primero por razones históricas. Era una colonia donde hemos llevado esclavos. No muy bonito este historia. Y ahora no lo queremos perder por su posición estratégica.
   Luego, Chávez nunca ha dicho que quiere ocupar las islas. No hay amenaza. Es la media que lo saca fuera de proporción.
   Toda esta actitud de explotación y intereses económicos, no me parece muy civilizado.
   Hay que leer mis otros artículos para darse cuenta que su presidente no es tan primario como lo presenta acá. Es el primero que se atreve hacer un cambio de verdad.
   Tessa Marsman

   • April 2, 2010 at 9:05 pm

    Beste Tessa Marsman,

    Ik geloof niet dat het nodig is om in het Spaans een reactie te geven.

    De reactie die jij geeft aan Emily is beschamend.

    Laten we maar direct in huis vallen, want Ik heb er een hekel aan om om de hete brei te lopen.

    Het blok waar je over schrijft van een bepaalde groepering, althans zo formulier jij het, is toevallig van Defensie. Met andere woorden de regering van Nederland. Dus kan je dit niet afdoen als een media oorlog alsof het is van een bepaalde groepering.

    Hierna geef je aan dat het alleen gaat om geld, economische redenen. Dat Chavez een gevaar is om economische interesse. Nu verdienen we nog steeds een paar honderd miljoen aan Venezuela, al wordt het net de dag minder. Zelfs de Shell wil geen zaken meer doen met Venezuela. Nog even en er zijn geen zaken meer met Venezuela. Dat was dus ook een respons wat geen kracht heeft en totaal nutteloos.

    De reactie over de ABC eilanden gaat me iets te ver. Je kan wel zeggen dat jij niet één van hun bent wie van de Nederlanders welke geen interesse heeft in de ABC eilanden. Maar je formuleert het zodanig dat jij een uitzondering bent die net even anders denkt. Je haalt hierna het slaventijdperk aan en dat de Nederlanders de eilanden niet willen opgeven vanwege de strategische waarden. Historie zeg je.
    Je gaat aan het feit voorbij dat we het niet alleen over strategische eilanden hebben. Er wonen ook nog gewoon mensen van vlees en bloed die behoren ¨Historisch gezien¨ tot de Nederlandse staat.
    Alhoewel er wordt gewerkt aan onafhankelijkheid. Voorlopig zijn het eilanden die ook recht op bescherming hebben en niet alleen vanwege het feit dat de Nederlanders er vroeger een kolonie hadden van slaven.
    En ook als de eilanden geheel onafhankelijk zijn moet, Nederland de eilanden bijstaan in geval van nood. En niet zoals jij schrijft dat de meeste Nederlanders de ABC eilanden wel even op marktplaats.nl zetten en er gewoon vanaf willen. De suggestie die je geeft kan gewoon niet.

    Dan dat Chavez volgens jou nooit gezegd heeft dat hij de eilanden wil over nemen. Dat klopt tot op zekere hoogte. Chavez denkt geheel anders of was je misschien op vakantie met de alo Presidente dat hij de 200 myls zone omschreef als Venezolaans bezit. Hierbij maakte hij met een aanwijsstok rondjes op een landkaart. Hierna heeft Chavez nog een paar keer gezegd in andere speeches dat geografisch gezien de eilanden behoren tot Venezuela. Ook droomt de man nog steeds van een Groot Colombia zodat hij daadwerkelijk in de voetsporen kan treden van Bolivar. Overigens maakt hij van Bolivar een marxist terwijl Bolivar gewoon een Bourgeois of aristocraat was. Bolivar draait zich voortdurend om in zijn graf met de uitspraken van Chavez.

    Ook lees ik in je reactie dat jij vind dat de Nederlanders niet echt geciviliseerd zijn vanwege de exploitatie en economische interesse.
    Dat vind ik ook nog al wat om dat zo uit te drukken. Wel een geluk dat je nu niet zegt dat jij er niet één van bent die anders is.

    En als laatste punt geef je aan dat om iet meer te weten over Chavez wij iets meer moeten lezen van wat jij geschreven hebt over Chavez.

    Tja… en dat heb ik dus gedaan.
    Je hemelt Chavez op en je gaat helemaal op in zijn ideologie. Je vergeet hierbij het dictatoriale gedrag van Chavez. Je werkt zelfs voor het staatpersbureau van dit regime. Dat moet de ABN zijn.
    In feite breng je alleen maar naar buiten wat lekker klinkt voor Chavez. Een soort Nederlandse spreekbuis voor het Marxisme van Chavez.

    Wat zou er nu gebeuren als je het aantal moorden eens besprak en de nu al 15 mislukte plannen om dit te bestrijden.
    Of dat je achter het rapport zou gaan staan over de mensenrechten het IACHR rapport. Of eens duidelijk schrijft over de mensonwaardige toestanden in gevangenissen met gemiddeld 1 moord per dag, of over de ziekenhuizen waar je zelf de injectienaalden moet aanschaffen voor een injectie. Of dat Valdes van Cuba geen donder verstand heeft van energie, maar wel van folteren.
    De constante lage aanvallen van Chavez in zijn toespraken op de oppositie in een barrios taal. De constante beledigingen, die deze dwaas oreert , aan leiders van andere landen en dan de oorlogszuchtige taal die Chavez constant uit. Dit om heel even terug te komen op de dreiging van de ABC landen. Of de hulp aan de FARC. standbeeld voor Marulanda o.a. Een Che Guevara bestempelen als een geweldige strijder, het was niet meer dan een massamoordenaar.
    En zo kan ik 20 kantjes volschrijven over jouw H. Chavez waar je een zwak voor hebt.

    Met met één ding ben ik het wel eens er komt geen oorlog, Dat zie ik voorlopig niet gebeuren. Het zou het einde zijn van Chavez. Niet dat Nederland even Venezuela inneemt in een paar dagen, maar meer het feit dat de Venezolaan geen oorlogszuchtig volk is op wat rojo rojito´s na. Ook zijn ze niet zo getraind op een oorlog, al zijn er wel 50 a 80.000 Cubanen momenteel in het land buiten de doktoren welke met een verpleegster diploma mogen werken in Venezuela als dokter.
    Enz… enz… enz..

    groet
    Alpha

   • Tessa Marsman
    April 13, 2010 at 1:02 pm

    Beste Alpha,
    Of jij mijn antwoord beschamend vindt of niet heeft niet zoveel met de inhoud van mijn antwoord te maken, maar met je eigen gevoel over Venezuela denk ik.
    In mijn werk als journalist in Venezuela heb ik ervaren dat het nieuws over het land gekleurd in de buitenlandse pers weergegeven wordt. Er komen slechts ongenuanceerde stukjes in de krant over dat Chávez een clown of een slechterik is. Het kan zo zijn dat dat je mening is, maar het kan toch nooit de hele werkelijkheid zijn. En het is zeker niet de mening van de meerderheid van de Venezolanen, die hem hebben gekozen en die hem steeds weer herkiezen.
    Je kan dat afdoen met dat de Venezolanen zich laten beïnvloeden door de pers en door mooie woorden, maar dat kan ook gezegd worden van de oppositie in het land en al helemaal van de buitenlanders die alleen de negatieve stukjes in de krant lezen.
    Om op je reactie in te gaan het volgende. Ik schrijf juist dat de blokken waar ik het over heb, landenblokken zijn. Blokken zoals de NAVO en daar is Nederland en dus defensie deel van. Geen groepjes. Die blokken hebben gemeenschappelijke politieke belangen en komen daar samen voor op. Nederland probeert daar altijd een neutrale positie in aan te nemen, maar is heel duidelijk gelieerd met de Verenigde Staten en Groot Brittannië.
    Dat geprobeerd wordt de publieke opinie binnen die blokken of landen te vormen is toch geen nieuws. Dat is ook te zien in de VS over de oorlogen met Irak en Afghanistan. Denk je dat wij in Nederland daar helemaal buiten staan en geheel neutraal overal tussendoor zeilen? Mijn ervaring is anders.
    Als antwoord op je stelling dat Chávez een gevaar is voor de economische interesse wil ik het volgende zeggen. De politiek van Chávez is er juist op gericht om grote (olie) bedrijven niet alle miljoenen aan winst op buitenlandse banken te laten zetten zoals in het verleden het geval was. Oliegiganten kwamen toen het land binnen, exploiteerde de olie, scheepte die naar andere landen en zetten de winst die ze behaalde om in dollars of in andere valuta. Venezuela als land had daar niets aan. Dat is ook niet erg goed voor het land of in ieder geval niet voor haar bevolking.
    Wat Chávez nu probeert te doen is de economie diversificeren. Dat wil zeggen dat hij Venezuela niet alleen afhankelijk van de olie wil laten zijn. Dat die diversificatie is dan ook in volle gang, alhoewel dat lastig is, omdat olie goed verkoopt. Elektriciteit uit water wordt nu bijvoorbeeld al verkocht aan andere Zuid-Amerikaanse landen en aan, jawel, de VS. Ethanol is net als in Brazilië in opkomst. Daar kun je overigens je kanttekeningen bij zetten, want daarvoor moeten grote delen bos gekapt worden.
    Over de ABC-eilanden en de reacties van de Nederlanders nodig ik je uit om op de reacties op de site van de Telegraaf te lezen: http://www.telegraaf.nl/binnenland/6432842/___Oorlog_met_Venezuela_dreigt___.html?sn=binnenland Daarin wordt veelvuldig gezegd dat Venezuela de eilanden “cadeau kan krijgen met een strikje eromheen”. Kwalijke reacties wat mij betreft, want ik ben het met je eens als je schrijft dat er mensen wonen, met een mening over hun eiland en de status ervan. En dan is het goed dat er referenda worden gehouden over wat er met de eilanden gebeurd. Ik moet je zeggen dat ik niet in detail weet hoe het daarmee staat.
    Chávez heeft niet gezegd of gesuggereerd dat hij de eilanden over wil nemen. Dat staat zelfs in het rapport waarop bovenstaand artikel gebaseerd is. Lees pagina 124 er maar eens op na. Daarin staat “De veiligheid van het Koninkrijk en in het bijzonder de Benedenwindse eilanden kan door het optreden van Venezuela in de regio in het gedrang komen, al bestaan daarvoor vooralsnog geen aanwijzingen”.
    Verder droomt Chávez inderdaad van een groot Colombia. Maar naar mijn mening slechts op diplomatiek vlak, bijvoorbeeld door middel van ALBA, een sociaal-economisch samenwerkingsverband tussen Latijns-Amerikaanse landen. En wat een interessant detail daarbij is, is dat de landen afzonderlijk, maar ook als blok sinds een paar jaar de directe banden met verschillende Afrikaanse landen aan het aanhalen zijn. Dus niet meer via de VS of Europa zoals dat voorheen het geval was. Grondstoffen en expertise voor exploitatie worden nu direct uitgewisseld. Zijn houding naar Colombia is naar mijn mening defensief. Met als kanttekening dat ik over het algemeen niet houd van oorlogsretoriek. Dus ook niet die van Chávez.
    Dan over mijn werk in Venezuela en bij de ABN. De ABN brengt inderdaad vooral het nieuws over de overheid. Dan kom ik weer op mijn punt van de gepolariseerde media. De oppositie brengt voornamelijk nieuws tegen die overheid. Er is geen plaats voor wat wij op school leren te herkennen als onafhankelijke pers. Of amper voor nieuws dat niet politiek is. Dat vind ik jammer. Nieuws zou in ieder geval genuanceerd moeten zijn. Daarbij moet ik wel vermelden dat hoewel de ABN slechts één kant van de zaak belicht, daarin wel objectief is. Persbureaus als Bloomberg en Reuters nemen daarom vaak persberichten van de ABN over.
    Wat mijn werk betreft heb ik geschreven in de lijn van de ABN, maar toch zeker ook met een kritische ondertoon als dat nodig was. Lees het volgende maar eens: http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=85871&lee=17
    In mijn werk als correspondent heb ik opgeschreven wat ik zag en onderzocht heb. Als dat tegen jou mening ingaat wil niet zeggen dat ik slechts op de hand van de Venezolaanse overheid was. Ik heb geprobeerd objectief te zijn in de zin van de schoolboekjes.
    Ik hoop dat ik hiermee voldoende reactie op je bericht heb gegeven,
    Tessa

 2. Emily tent
  April 2, 2010 at 1:00 am

  Chavez is an absolut imbecil! and a lunatic, he has great problems in his own country right now, as the huge lack of water they are facing…but all he can think about is creating a war …no matter who..no matter how….he has this great desire for blood..he is almost obssesed, with Colombia, he is all the time, to find an excuse, to create some kind of trouble, but president Uribe ignores him most of the time…by the way…very smart thinking…otherwise the two countries could be in a war right now.
  I suggest Dutch people to do the same… be alert, but dont pay that much atention to this lunatic..he even beleives he is a reencarnation of Bolivar…
  Your country is way ahead too civilized to deal with such a primitive male as this one.

  • Jolly Good
   April 3, 2010 at 12:31 am

   Remember Argentinian Gral. Gualtieri and the Malvinas War. It was started BECAUSE of internal problems in BOTH countires.

 3. MikeC
  April 2, 2010 at 4:37 pm

  The Colombian regime has the biggest and most highly equipped army in Latin America, far bigger than Venezuela’s. The very right-wing and corrupt regime has had the full backing of the US for decades now, and has been waging low-intensity warfare against its own people under the guise of the ‘War on Drugs’. FARC only exists in the first place because of the forcing of farmers off their land to make way for concerns like United Fruit.

  
Chavez may make mistakes in his choice of allies, but he remains the elected leader of Venezuela in spite of an illegal coup attempt and CIA-backed subversion. He has at no time expressed a desire to attack anyone, and specifically ridiculed the idea that he would invade the Antilles.
  The Dutch State has no evidence whatsoever that he wants to invade the Antilles, so it is more instructive to examine the status and motivations of the Dutch. Why whip-up a scare in spite of there being no evidence at all that Chavez would want to invade?

  
Well,Venezuela has a lot of oil, and the Dutch, who have huge interests in oil, and less reserves than they would like, want to increase their military presence in their old slave colonies next door. At the same time the Dutch are a fully committed member of NATO, are looking to be the next General Secretary and have joined in oil wars before. The State is also wanting to make huge cuts in public spending, and the Military is trying very hard to justify itself to avoid being cut.

 4. Bellota
  April 2, 2010 at 4:52 pm

  jajajaja claro, que Chavez no es tan primitivo, que risa me da eso, deberias venir a vivir un ratito a Venezuela para ver si lo sigues defendiendo, bueno en todo jcaso, si tanto te gusta vente a vzla, deja de defenserlo desde alla

 5. Jolly Good
  April 3, 2010 at 12:29 am

  Los aviones AN 143, HOY mismo anunciaron que comprarían varias decenas, son capaces de transportar 100 personas cada uno (sean turistas o sean soldados) a las islas ABC en un santiamen. El gobierno del reino de holanda debería tomar medidas preventivas para evitarnos a TODOS una locura. No dejar las cosas para después, cuando ya sería muy tarde.

 6. Tessa Marsman
  April 3, 2010 at 4:50 pm

  Estimado Bellota, he vivido en Venezuela durante unos años. He vivido en un barrio, el Guarataro. He visto que falta mucho por hacer, pero que se ha hecho mucho. He ido al Barrio Adentro por problemas de salut y funciona. He visto que hay proyectos de cuidar a los niños mientras los padres estan en el trabajo. He visto que hay agua corriente en todos partes. He visto que hay eventos culturales y entre muchas otras cosas, he visto que hay esperanza para poder organisar las cosas.
  Tessa Marsman

 7. Tess
  April 3, 2010 at 8:52 pm

  Indicadores de salud demuestran fracaso de Misión Barrio Adentro
  Sistema paralelo de salud gasta 80% de los recursos y cubre 10% de los pacientes

  En el hospital de Guatire la mayoría de galenos son cubanos y ganan más que los venezolanos, quienes renunciaron por la baja remuneración (Rony Vargas)

  Del éxito político que han tenido las misiones en el país no muchos tienen duda. Pero cuando se trata de mediciones, el programa Barrio Adentro -que trajo la primera oleada de cubanos a Venezuela producto del convenio entre ambas naciones, y que ya suma más de 30 mil médicos- no queda muy bien posicionado.

  El crecimiento de la mortalidad materna, a juicio del ex ministro de Salud, Rafael Orihuela, es tan solo uno de los indicadores que demuestran la deficiencia del sistema paralelo de salud. “La tasa de mortalidad materna ha ido incrementándose en los últimos años, entre el 2008 y 2009 hubo un crecimiento de 30%, si antes morían 260 madres, ahora están muriendo 330 mujeres por año. Además, de los 450 mil partos que se dan por año, Barrio Adentro apenas atendió 1.800 en su mejor momento”, detalla el especialista.

  El Programa Ampliado de Inmunizaciones, otra de las banderas del sistema preventivo de salud, tampoco tiene las mejores cifras. Según los cálculos de Orihuela, después de siete años de la misión los porcentajes de cobertura de la población han caído “dramáticamente”. En el caso de la poliomielitis se alcanzó menos del 50% de la cobertura y la triple viral (sarampión, rubéola y paperas) tuvo una cobertura inferior a 60%.

  Las fallas en el plan de vacunación quedaron demostradas con la reaparición de enfermedades que se creían erradicadas, como los casos de tosferina registrados en Bolívar y Anzoátegui. Asimismo, las epidemias de lechina y sarampión y los 210 mil casos de parotiditis que se registraron en el 2008 pusieron en alerta a la Organización Panamericana de la Salud.

  José Félix Oletta, quien también ocupó el cargo de ministro, opina que el mantenimiento de un sistema paralelo solo traerá más fracasos. “No se integran las funciones, sino que se duplica y fractura la atención, existe una superposición del trabajo y de esta manera nunca se tendrán resultados eficientes. La gobernabilidad de un sistema de salud no puede tener dos cabezas, una nacional y otra importada, porque cada una va por su lado”, dice.

  Desde la Federación Médica de Venezuela (FMV), Douglas León Natera, lamenta que 80% de los recursos de salud sean destinados al sistema paralelo, mientras que los hospitales continúan sufriendo por las fallas de infraestructura y la ausencia de médicos que se ha generado, entre otras causas, por el bajo sueldo devengado.

  “El sistema tradicional ha sido desmantelado por el Gobierno con mucha saña, en consecuencia, tenemos que 50% de los galenos han abandonado los centros públicos de salud para irse al exterior o trabajar en el sistema privado”, comenta Natera, quien reconoce una clara intención del Gobierno de desplazar a los médicos venezolanos de los hospitales.

  Pero a pesar de las intenciones, tanto Orihuela como Natera coinciden en que no será fácil desplazar del todo a los profesionales nacionales. Orihuela asegura que la formación de los cubanos en la materia es deficiente, por lo que puede ser peor el remedio que la enfermedad y por ende aumente el nivel de mortalidad.

  Natera sostiene que la gente sigue confiando en los hospitales y apunta que 80% de los que acuden a consultas en Barrio Adentro no retornan a los módulos de atención. Las cifras que maneja la FMV indican que el sistema paralelo solo tiene 10% de la cobertura de salud.

  En cuanto al agua me imagino que tendrás alguna forma de mantener en reserva porque de acuerdo a la mayoría de los venezolanos la escases es grande. Muchos se ven obligados a planear el día dependiendo de las horas en que tienen agua y estas son cada vez menos. La salud en Venezuela nunca había estado en una situación tan crítica como en la actualidad, en cuanto a la electricidad la situación se agrava a medida que pasan las horas. Sobre la esperanza que dices ver creo que es solo la sensación porque no la hay, acercate a la morgue en Colinas de Bello Monte y cuentale tus mentiras a los dolientes de los centenares de muertos que cada semana se encuentran a las puertas de esta a ver si ellos estan de acuerdo contigo. No se en que mundo vives pero una cosa es cierta mi país no te importa y eres tan complice como las peores lacras del gobierno por apoyar a un régimen criminal.

  • Tessa Marsman
   April 4, 2010 at 3:52 pm

   Estimado Tess,

   El comentario suyo, que ha copiado del artículo de Beatriz Cruz Salazar del Universal, puedo responder con una copia de los medios del estado aprobando el contrario. Mire: http://www.abn.info.ve/noticia.php?articulo=224246&lee=17 o http://www.vtv.gov.ve/noticias-ciencia-y-salud/24466

   El Universal es un periódico de la oposición y por tal nunca confirmará logros del estado. Y se enfoquen en lo malo. Tanto como el estado no fácilmente apantallará errores que hacen. Hay una polarización mediática en Venezuela.

   Quería responder a un punto del artículo que subió. Encontré en Venezuela que en los hospitales y puestos de salud de Barrio Adentro no quieren trabajar muchos Venezolanos que han estudiado a los universidades convencionales. Las razones son varios, pero uno de ellos es que se ganan mejores en los hospitales privadas o en el exterior. No da estatus de trabajar para los habitantes de los barrios.

   El sistema de salud, antes del Barrio adentro era mayormente privatizado. En estos hospitales y clínicas muchas veces se reciben la mejor atención. La condición de los hospitales y clínicas públicas era mal. A pesar de la buena voluntad de los empleados. Simplemente no tenían la prioridad en el sistema donde estaba negado la clase baja de la sociedad.

   Que tan mal no va en el momento en Venezuela se puede revisar en el reporte del las Naciones Unidas: http://www.onu.org.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=49

  • mani
   August 16, 2010 at 1:48 pm

   Una pequeña muestra que puedo brindar al comentario hecho sobre las cifras que maneja la amiga, con respecto a la deficiencia de la mision de Barrio Adentro, me voy a reverir en el caso de la ciudad de Santa Ana de Coro. Todos sabemos y para nadie es un secreto que la mayoria de los médicos que laboran en los hospitales son de la oposicion, yo no lo he contabilizado pero tengo varios conocidos y amigos que son medicos que trabajan practicamente tanto en el hospital como clinica y consultorios privados. Y tambien tengo conocidos y amigos medicos cubanos, y se cuanto es el ingreso de cada quien no hay que ser un genio para saber esto. Una politica que ha estado manejando tanto el hospital como las clinicas con sus pacientes es de enviar a los pacientes en estado terminal o graves a los hospitales de Barrio Adentro 2, en el caso de las clinicas cuando estos ven que ya se le ha agotado al paciente sus recursos economicos entonces los familiares de estos se los llevan a dichos centros de Barrio Adentro 2 y su usted considera que esto no es asi haga usted una convivencia por lo menos un mes en estos centros de misiones de la salud y hable con los mismos pacientes o los parientes y tome nota. Cual es la consequencia de esto, logicamente que la cifra de muertos tanto en los hospitales como en las clinicas privadas bajan. Por eso se ha estado llevando un registro de donde es remitido el paciente y su estado de salud. Y lo mas triste de todo esto es que hay familiares de estos pacientes por supuesto no todos que se comportamiento ante los medicos cubanos, dista mucho de sus buenos modales, los mismos medicos cubanos los justifican diciendo pobrecitos los medios de comunicacion los tienen en esa actitud.
   Tess voor mijn is het prima dat een journalist van het buitenland van mijn belangde nederland hier leeft en zo de waarheid schrijft van Venezuela, het is jammer dat er weinig prof als jij niet op Venezuela komen om meer te weten van deze Socialistise leider die hard werk voor zijn land.
   Hartlijke groeten, Mani

 8. MAURICIO
  April 4, 2010 at 6:03 am

  por DIOS tantas mentiras juntas esta bien que chavez no lo ha echo del todo bien y ha metido la pata pero decir que vamos invadir las Antillas holandesas esa es una mentira, no sedan cuenta que solo quieren es ocupar Venezuela es por sus riquezas naturales y petroleras,pero se van a conseguir con una Venezuela bien armada hasta los dientes con un sistema antiaéreo poderoso listo para proteger nuestra soberanía,nunca hemos estado en una guerra desde la independencia pero estamos resueltos a defender esta patria y derramar la sangre de aquellos que quieran violar nuestro territorio,por causa de una mentira. me pone triste esto y gente que no ve la amenaza hacia vejezuela.
  Venezuela debe incrementar sus defensas de costas con misiles costeros y artillería antiaérea y tanques T90 y eso es urgente.

 9. Tessa Marsman
  April 4, 2010 at 3:03 pm

  Harry van Bommel
  Weblog
  http://harryvanbommel.sp.nl/weblog/2010/04/02/oorlog-met-venezuela/

  vrijdag 2 april 2010, 13.13 uur

  Oorlog met Venezuela

  Volgens een ambtelijke werkgroep kan ‘met het oog op hun strategische ligging de territoriale integriteit van de eilandgebieden van het Koninkrijk in het geding zijn.’ Dat is ambtenarentaal voor de mededeling dat het niet is uitgesloten dat Venezuela de Antillen en Aruba aan kunnen vallen. De ambtenaren leggen de oorzaak bij Chavez die ‘erop gericht is de invloedssfeer van Venezuela in de regio uit te breiden en die van de Verenigde Staten terug te dringen.’ Met geen woord wordt er gesproken over de betrokkenheid van Curaçao en Aruba bij de Amerikaanse drugsoorlog in Colombia. Via de Forward Operation Locations (FOL’s) wordt er met Amerikaanse vliegtuigen vanaf Curaçao en Aruba gevlogen. Ook de stationering van Amerikaanse militairen in Colombia wordt volledig buiten beschouwing gelaten. Dit is weer een typisch voorbeeld van blind achter de Amerikanen aanlopen. Wanneer gaan de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie nu eens zelf nadenken? Weg met die FOL’s! Amerika brengt de eilanden daarmee in gevaar. De oorlog tegen drugs moet de VS in eigen land winnen. Daar komt de vraag vandaan.

 10. April 14, 2010 at 9:15 am

  Hoi Tessa,

  Ik zie dat je eerst een begeleidend stukje van H. v. Bommel geplaatst hebt.
  En hierna je reactie aan mij, welke ruim 11 dagen heeft geduurd!!

  Het is ronduit bedroevend je reactie. Je kan dan wel zeggen dat je het nieuws te gekleurd vind van wat er over Venezuela geschreven wordt, maar bij jou komt het echt donker rood uit je pen vandaan.

  Je vindt ook dat de ABN één kant van de zaak belicht, maar zeer objectief is. En dat jij dit ook bent.

  Even een Quote van jou; ¨Daarbij moet ik wel vermelden dat hoewel de ABN slechts één kant van de zaak belicht, daarin wel objectief is.¨

  Hoe is het in hemelsnaam mogelijk, dat als je één kant van de zaak ziet dat het objectief is. Als dat de wijze is waarop jij denkt, dan houdt alles gewoon op.
  Overigens ga je reacties aanhalen met wat er in de Telegraaf staat. De meeste reacties die daar verschijnen zijn PVV aanhangers. Ach…. hoe bedroevend moet het wezen als je ineens van kleur gaat veranderen, om kracht te geven aan je standpunt omtrent de eilanden.

  Ook vind ik dat je enorm met je antwoord draait en een dialoog geeft zonder de de punten te onderstrepen over het mismanagement, het ideologiseren van massamoordenaars, de media die aan banden ligt en bijv. de mensenrechten.
  Ik neem aan dat jij ook vind dat er geen politieke gevangenen zijn.
  Zelfs de geschiedenis van Venezuela wordt verkracht door Chavez. Wanneer we zijn gedachte onderstrepen over 11 April 2002, dan komt hij eruit als held en dat hij alles onder controle had. Ik neem aan dat je ook weet van het activeren van plan Avila en dat hij gewoon opdracht gegeven heeft om te schieten op zijn bevolking.
  Als dat de controle is die Chavez bedoelt, dan maakt dit het hem niet meer en niet minder dan een moordenaar.
  En dat is de persoon waar jij een zwak voor hebt en verdedigd.

  Je mag nu schrijven wat je wilt en net als Chavez honderden leugens op papier zetten als reactie op mij. Ik kan alleen maar zeggen er komt een dag dat de waarheid boven tafel komt en tjee….. wat zal jij je schamen zeg!!
  Cabello en Chavez zeggen nu zelfs dat als je twijfelt aan de revolutie dat het verraad is. In dat opzicht begrijp ik dat je zo geweldig schrijft over Chavez. zodra je de waarheid schrijft, wordt je als staatsgevaarlijk aangemerkt en als verraadster en moet je het land uit.

  Ik laat het hierbij, omdat mijn ervaring is dat het geen donder uithaalt als de waarheid wordt gezegd tegen de ¨lovers¨ van Chavez.

  Van mij hoef je dus ook geen reactie mee te verwachten en ik heb ook geen zin om weer bijna twee weken te wachten voordat het geplaatst wordt.
  Ik heb wel iets beters te doen.

  Saludos
  Alpha

 11. Ravindra
  June 15, 2010 at 2:29 pm

  Het enige wat de VS en Europese (westerse kapitalistische) media kan doen is Chavez diaboliseren. Men is hartstikke nerveus omdat hij zijn land tegen de moordende uitbuiting van het kapitalisme en gringonisme natuurlijk beschermd.Maar kijk eens naar Nederland zelf met een dictatoriale monarchie vanuit de middeleeuwen stijl die alleen maar de belastinggeld, het geld van de hardwerkende en ook laagbetaalde nederlandse burgers zit te vreten.Kijk naar de groeiende armoede in dit land die al de paar miljoen gepasseert heeft.Mensen die keihard moeten werken voor een loon beneden het minimum. Dankzij misdadige partijen als bijv. de VVD.Trouwens is de VVD een partij die pedofilie door de decennia’s heen heeft proberen te legaliseren. Ook onder kabinetten met een regeerakkoord en deze proberen te omzeilen.De laatste jaren zijn veel VVD prominenten gearresteerd voor pedoseksuele aktiviteiten.Met de recente overwinning van de VVD kan men alleen maar meer slavernij, uitbuiting, armoede en ontucht gaan verwachten in dit land. Is het niet tijd om een spiegel te kopen en Nederland eens lekker in de waarheid aan de wereld te vertonen? Weg met dat profiterende en uitbuitende koningshuis en lang leve een menselijke en sociaal republiek voor de Nederlanden.

  Ravindra

 12. September 20, 2012 at 3:54 am

  Its such as you learn my thoughts! You appear to grasp
  a lot approximately this, like you wrote the book in it or
  something. I feel that you simply can do with a few p.
  c. to force the message home a little bit, but instead of that, that is excellent blog.
  A great read. I will certainly be back.

 13. November 22, 2012 at 6:49 am

  This design is incredible! You definitely know how to keep a
  reader amused. Between your wit and your videos,
  I was almost moved to start my own blog (well, almost.
  ..HaHa!) Wonderful job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it.
  Too cool!

 1. April 2, 2010 at 4:25 pm
 2. April 2, 2010 at 5:49 pm
 3. April 3, 2010 at 4:51 am
 4. April 7, 2010 at 7:19 pm
 5. January 8, 2011 at 1:31 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: