Archive

Archive for April, 2012

Nederland is eerlijk over beleid Latijns Amerika. Het Buitenlandbeleid van het Koninkrijk in Latijns-Amerika 2012 kritisch bekeken

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-142338.pdf

-Door Tessa Marsman- De Nederlandse regering is met het buitenlandbeleid van Nederland in Latijns Amerika is het voor het eerst afgestapt van economisch beleid verhult als ontwikkelingswerk. 14 december 2011 presenteerde Minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn beleid in Latijns Amerika. In het beleidsdocument staat beschreven hoe Nederland bilateraal en via de EU, multilateraal, economische verbanden wil aangaan en wil versterken met landen en met collectieven van landen in Latijns Amerika. Nederland gaat ontwikkelingsverbanden afbouwen.

Dat lijkt een stijlbreuk maar in werkelijkheid was het contact met Latijns Amerika steeds voornamelijk gebaseerd op Economisch gewin van Nederland. Ook ontwikkelingswerk in het werelddeel was hierop gericht. Die koers werd al een paar jaar geleden ingezet. Nederland en Europa nemen daarmee de rol van de VS over in Latijns Amerika. Dat land beschouwde Latijns Amerika als zijn achtertuin en mengde zich in de staatspolitiek en daarmee in de economie onder het voorwendsel het werelddeel te helpen.

In het beleidsdocument wordt de nieuwe koers gepresenteerd als een toekomstige overeenkomst tussen gelijken. Er zouden verbanden worden aangegaan waar beide continenten profijt van hebben, aldus de minister in het document. Maar omdat de overeenkomsten voornamelijk gebaseerd zijn op FTA´s (Free Trade Agreements), zal dat in de praktijk anders uitpakken. FTA´s zijn juist al decennia lang de rem op een economische en sociale ontwikkeling van de gewone man in Latijns Amerika.

Dat Nederland niet van plan is om de FTA´s onder alle omstandigheden door te voeren blijkt ook uit het volgende bericht van Buitenlandse Zaken: LINK Daarin wordt benadrukt dat handelsakkoorden worden afgesloten waarin er rekening gehouden wordt dat de Europese markten niet overspoeld worden met goedkope Zuid-Amerikaanse producten.

Overeenkomsten tussen Europa en Latijns-Amerika zullen tot een nog grotere verdeeldheid leiden op het continent waar tegenstellingen tussen linkse en rechtse politiek nu al groot zijn. Europa gaat samenwerking aan op basis van neoliberale uitgangspunten. Zuid-Amerikaanse landen waar geprobeerd wordt een sociaal democratisch of socialistische staat op te zetten keren zich juist steeds meer af van neoliberale politiek en overeenkomsten. Venezuela is daarvan één van de voorlopers. Tegenstellingen verscherpen.

In het beleidsdocument wordt de samenwerking met de Latijns-Amerikaanse veel landen genoemd, die geen linkse koers varen. Met name Colombia, Panama, Costa Rica en Guatemala. In Peru is dit jaar voor het eerst een president gekozen met een linkse inslag. De handelsrelaties met het land blijven vooralsnog op dezelfde manier bestaan.

In een onderzoek van Transnational Institute (TNI) werd over de verdeeldheid de volgende analyse geschreven LINK:

This report argues that the EU discourse on cooperation geared towards support

for regional integration is nothing more than rhetoric, and that in reality the EU’s

interests lie in preparing the terrain in order to later negotiate with blocks, and thus

gain access to larger goods and services markets. It also argues that the integration

promoted by the EU in the AAs do not promote inclusive and environmentally

sustainable development. We will also demonstrate that if the countries of LA sign

FTAs with Europe (which result in the liberalisation of their markets and services,

the handing over of their intellectual property rights, provide for disproportionate

protection for investments, and allow European transnational corporations to pillage

natural resources), not only will they be unable to implement alternative integration

projects in the future, but there are also serious risks that divisions in existing projects

will be heightened, as we have seen in the case of the CAN.

The AAs proposed by the EU seek to consolidate a development model in the

region based on the logic of free trade and agro-exports from LA to the EU. This

model also opts for the privatisation of public companies, the deregulation of

investments and free reign to transnational corporations, the development of megainfrastructure

projects to facilitate exports, and mono-crop agriculture. It is a model

that the peoples and some LA governments reject today, because it undermines

the possibility of building an alternative integration. The Latin American peoples

are looking for a regional integration that breaks with the model that has plunged

much of Latin America into under-development and poverty, has turned natural

resources into commodities, degraded the land and destroyed indigenous and

peasant farmer communities, and is leading down the road to eco-suicide as a result

of climate change.

The future of these negotiations is uncertain. The EU is having increased difficulty

imposing its position against growing opposition from many Latin American

governments and large, organised social sectors in both Europe and Latin America.

In particular, there is growing awareness by some governments that FTAs do not

only mean the opening of borders, but also binding commitments that undermine

their capacity to set development priorities and to run national and regional

development projects geared towards the welfare of their peoples. In a moment

of such unprecedented global crisis, the worst decision would be to restrict their

political room for manoeuvre in responding to these crises by signing FTAs


Voor de relatie tussen Nederland en Venezuela betekent de Nederlandse koers dat de tegenstellingen vergroten tussen de twee landen. De Venezolaanse president Hugo Chavez probeert al jaren het verband tussen de Latijns Amerikaanse landen te verstevigen op economisch en sociaal gebied. Onder andere door de vorming van de ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas). Venezuela levert daaraan een grote financiële bijdrage.

Economisch is Venezuela relatief sterk. De economie is bijna volledig afhankelijk van de olie en de olieprijs. Daardoor is het land tot op heden niet erg vatbaar voor de economische crisis. Dit in tegenstelling tot wat het beleidsrapport meldt. De grootste bron van olie is op het moment de Faja de Orinoco. De ontginning en verwerking van deze zeer ruwe olie is echter erg duur en alleen rendabel als de olieprijs hoog is. Venezuela zal daarom zijn best doen om die olieprijs hoog te houden. Het is in zekere zin alles of niets. Als de prijs hoog is, zal Venezuela veel olie kunnen procederen, bij een lage prijs zal de grootste bron niets produceren. Vooralsnog is de olieprijs op pijl, maar het is de achilleshiel van Venezuela.

Venezuela probeert zich buiten ongunstige internationale FTA´s te houden. Dat doet zij door bestaande samenwerkingsverbanden tussen Latijns-Amerikaanse landen te verlaten of aan te gaan. Venezuela stapte in 2007 uit de CAN, omdat die een verregaande FTA af wilde sluiten met de VS. Venezuela is nu in proces om toe te treden tot de MERCOSUR.

Militair

Op militair gebied hebben Venezuela en Nederland een haat liefdeverhouding. Militair werken ze samen, met name op het gebied van drugsbestrijding. Aan de andere kant betichten beide landen elkaar ervan dat zij militair provoceren. Er heerst een lichte oorlogsdreiging.

In het beleidsdocument van Nederland wordt een hoofdstuk geweid aan veiligheid. Een thema dat ook altijd hoog op de Noord-Amerikaanse agenda stond. De VS begon jaren geleden met een groot drugsoffensief aangevoerd vanuit Colombia en in het land zelf. Vooralsnog wierp dat offensief geen vruchten af. Latijns Amerikanen in linkse kringen zien deze militaire drugsoperaties als militaire interventie op het continent.

Een door Nederland ingezet verdrag van San José (pg 14 van het beleidsrapport), kan in diezelfde lijn worden gezien. Het lijkt zelfs een regelrechte mogelijkheid om te interveniëren

Zie alinea van rapport hieronder:

Er zijn nog veel meer conclusies uit het beleidsdocument te trekken. Ik laat het voorlopig hierbij.

Advertisements