Archive

Posts Tagged ‘Nederlands’

Oorlog met Venezuela dreigt – Guerra entre Venezuela y Holanda a la vista

April 1, 2010 24 comments

door Roy Klopper, Telegraaf 1 april 2010

DEN HAAG –  Defensie houdt er serieus rekening mee dat ons land in oorlog raakt met Venezuela omdat dit land een oogje heeft op ’onze’ Antillen.

La Haya- La defensa lo tiene en cuenta seriamente que nuestro país (Holanda) se encontrará en una guerra con Venezuela. Eso es porque Venezuela ha puesto los ojos en ´nuestra´ Antillas .

Het door de ultralinkse president Hugo Chavez geleide buurland van onder meer Curaçao, Bonaire en Aruba is volgens experts van de ministeries van Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking een ’opstandige speler in een kwetsbare regio’.

Según los expertos de la cancillería, del ministerio de Defensa y el ministerio del Cooperación al  Desarrollo, el país con el líder ultra-izquierda Hugo Chávez, es un ´jugador rebelde en una región vulnerable´. Venezuela es el país vecino de Curazao, Bonaire y Aruba.

„De veiligheid van het Koninkrijk en in het bijzonder de Benedenwindse Eilanden kan in het gedrang komen”, zo waarschuwen de departementen in de deze week gepresenteerde Verkenningen, die een leidraad moeten vormen voor de toekomstige Nederlandse defensiepolitiek.

“La seguridad del Reino (de los Países Bajos) y en especial las Islas de Sotavento, puede correr riesgo”, así avisan los departamentos esta semana en la ´Exploración´( http://www.defensie.nl/organisatie/defensie/verkenningen/). El informe debe ser la guía para la política de defensa Holandesa del futuro.

In het rapport staat onomwonden dat ons land ’rekening moet houden met de noodzaak om de militaire presentie in de Antilliaanse regio te versterken’. Niet eerder speculeerde ons land in een officieel ambtelijk rapport zo openlijk over de mogelijkheid van een gewapend conflict met Venezuela.

El informe dice explicito que nuestro país ´tiene que contar con la necesidad de esforzar la presencia militar en la región de Antillas´. Nunca antes ha especulado el país nuestro, de forma tan abiertamente, en un reporte oficial gubernamental sobre la posibilidad de un conflicto abierta con Venezuela.

Op scherp

Con atención

Vooral een lange dictatuur van Chavez zal de zaak op scherp zetten, zo voorspellen de departementale experts: „De verhoudingen in de regio kunnen dan de komende decennia onder druk komen te staan, mede door de strategische ligging van de Antillen.”

Sobre todo la dictadura extendida de Chávez provocará un conflicto, dicen los expertos del departamento. “las relaciones en la región pueden quedarse bajo presión en las decennias que vienen, parte por la posición estratégica de las Antillas”.

Voorlopig verwachten deskundigen nog geen aanval, maar op de toekomst zijn ze minder gerust: „Die mogelijkheid kan niet geheel worden uitgesloten.” Ze memoreren dat Chavez niet alleen toenadering zoekt tot bedenkelijke regimes als van Iran en Cuba, maar ook tot terroristische groeperingen zoals de Colombiaanse FARC.

Por el momento los expertos no esperan un ataque, pero del futuro no están seguro. “La posibilidad no estará excluido por completo”. Ponen bajo la atención que Chávez busca la cercanía no solo de régimen dudosas como Irán y Cuba, sino también de grupos terroristas como las FARC Colombiano.

Om die reden is het volgens de ministeries absoluut noodzakelijk dat ons land een flinke militaire rol blijft spelen in de Caribische regio. De marine en landmacht opereren onafgebroken vanaf Curaçao en Aruba.

Por las razones mocionadas, es necesario absolutamente que nuestro país tome un papel militar fuerte en la región Caribeño, según el ministerio. La marina y el ejército de la tierra operan sin parar de Curazao y Aruba.

Voor het hele rapport zie: Einrapport Verkenning

Por todo el reporte completo (en Holandés): Verkenning

Advertisements

Chinese, Amerikaanse en Italiaanse oliegiganten geven zich uit voor Nederlands

Olie is overal te vinden in Venezuela

ANP, 21 April 2008, Tessa Marsman- Drie niet Nederlandse oliemulitnationals hebben in het olierijke Venezuela jarenlang ingeschreven gestaan als Nederlandse bedrijven. Het belangrijkste Chinese staats oliebedrijf CNPC (Chinese National Petroleum Company), Exxon Mobil uit de Verenigde Staten en de Italiaanse oliegigant Eni deden zich voor als Nederlanders om te profiteren van een gunstig handelsverdrag dat bestaat tussen Nederland en Venezuela.

Dit verklaarde de Ministier van Oliezaken en Energie, Rafael Ramírez vandaag op een persconferentie in Italië.

De overeenkomst tussen Nederland en Venezuela bestaat sinds 1996 voor “promotie en bescherming van investeringen” aldus Ramirez. Volgens de minister is het aannemen van een andere nationaliteit door de olie bedrijven niet legaal en hij verklaarde daarom de niet-Nederlandse “bedrijven zo snel mogelijk te zullen aanklagen”.

Venezuela, bezit een van de grootste oliebronnen ter wereld en is sinds 2006 bezig haar oliesector om te vormen tot een staatsbedrijf. Met verschillende oliebedrijven, waaronder Shell is het gelukt om tot een overeenkomst te komen waarin Pdvsa, het Venezolaanse staatsoliebedrijf een meerderheid van belang heeft.

Exxon Mobil echter spande een rechtzaak aan bij het gerechtshof in Den Haag en in Londen, waardoor Pdvsa 12 biljoen dollar aan internationale actieven moest bevriezen. Afgelopen 18 Maart gaf het Engelse hof het Venezolaanse staatbedrijf gelijk.